Revision 01.03.00
Datum 2018-10-15

Säkerhetsordning Spårvägsbana

Kapitel

Titel

1 Dokumentförteckning och revisionshistorik
2 Policy
3 Mål för verksamheten
4 Organisation och roller
5 Rutiner och systemrevision
6 Säkerhetsplan och säkerhetsbevisning
7 Trafiksäkerhetsinstruktion TRI Spår
8 Bestämmelser om Hälsoundersökning och hälsokontroll
9 Bestämmelser om Kompetens och utbildning
10 Riskanalys
11 Säkerhetsgranskning
12 Ibruktagande säkerhets- och underhållsbesiktning
13 Bestämmelser om Utredning av olyckor och tillbud Del 1
13 Bestämmelser om Utredning av olyckor och tillbud Del 2
14 Bestämmelser om Arbetsfordon
15 Förteckning över gällande föreskrifter och standards

Mallar och checklistor

Avvikelselista spårprojektering A
Beslutslogg Fasta Bananläggningar
Kontrollplan Etablering av Spårprojekt Fasta Bananläggningar
Kontrollplan Genomförande av Spårprojekt Fasta Bananläggningar
Kontrollplan Samråd Fasta Bananläggningar
Projekteringsunderlag
Checklista för teknisk undersökning av fordon
Besiktningsprotokoll för arbetsfordon
Godkännande av arbetsfordon
Checklista Besiktning Spårgående Fordon